Bit İlaçlama

Entegre bit kontrolü terimi, muhtelif önlemlerin durumsal etkileşimine dayanmaktadır. Adım adım bir yapıya haiz bir piramit gibi sunulur ve haşere istanbul böcek ilaçlama wolves kontrolüne bütünsel bir yaklaşım izler. Zararı olan istilası olası olduğunca önlenir, erken tespit edilir ve gerekirse müsait denetim şekilleri ile savaşım edilir.

Bit İlaçlama
Bit İlaçlama

Entegre haşere kontrolü terimi, bakım görevine (Biyosidal Mamüller Yönetmeliği Madde 41) dayalı olarak geliştirilmiştir ve doğru kullanımın bütün taraflarını dikkate alır.

Entegre haşere kontrolünün dört seviyesi şunlardır:

Önleyici tedbirler ucuzdur, uygulanması kolaydır ve birçok durumda istilayı önleyebilir. Ana önlemler, bina girişlerinin sızdırmazlığı, besin, atık ve tekstil ürünlerinin güvenilir depolanması; Zararlıların girişini ve caydırıcıların kullanımını önlemeye yönelik önlemler.

Erken tespit , bir haşere istilası erken tespit vermektedir. İstila emarelerini tanıyarak ve süratli hareket ederek hasar minimumda tutulabilir ve denetim basitleştirilebilir. Mesela, bir besin paketindeki delikler, depolama zararlılarının bir işareti olarak kabul edilirse, etkilenen besin hızla çıkarılabilir ve kalan malzemeler, enfekte değilse, sıkıca kapatılabilir. Duruma bağlı olarak, haşere çeşidini belirlemek çok büyük olabilir.

Kimyasal olmayan denetim : Zararı olan probleminden kurtulmak için birtakım durumlarda mekanik, fizyolojik ve biyolojik önlemler yeterlidir. Birtakım haşereler sıcak yahut soğukla ​​denetim edilebilir (örn. ağaç haşereleri). Ötekiler kapana kısılarak (mesela fareler) yakalanabilir yahut iki atomlu toprakla (mesela pireler) münasebet ederek kurutulabilir.

Kimyasal savaşım : Zararı olan popülasyonunun ihtimaller içinde gelişimi yahut zarar potansiyeli sebebiyle süratli denetim gerekliyse yahut alternatif savaşım şekilleri başarıya ulaşmış olmadıysa kimyasal ajanlar kullanılır. Kullanıcı bu mevzuda öneri alabilir ve ambalaj üstündeki vehamet ve emniyet talimatlarını dikkate alarak dikkatli bir seçim yapabilir yahut bununla savaşım etmesi için bir uzman yahut firma görevlendirebilir. Kimyasal maddeler kullanım talimatlarına müsait olarak kullanılır ve bertaraf edilir. Artıklar yahut son kullanma zamanı geçmiş mamüller daima satış noktasına iade edilebilir. Biyosidal mamüller hiç bir koşulda wc yahut kanalizasyon kanalıyla atılmamalıdır (birçok biyosidal ürün suda yaşayan organizmalar için tehlikelidir).

Duruma nazaran muhtelif aşamalar kullanılır ve hepsinden geçilmesi gerekmez. Başarıya ulaşmış bir mücadeleden sonrasında önleyici tedbirleri gözden koymak ve gerekirse ayarlamak mantıklıdır. Konsept senelerdir entegre nebat korumada benzer bir şekilde kullanılmış ve biyosidal mamüller için uyarlanmıştır. Bütünsel haşere kontrolünün temeli olarak hizmet eder.

 

En müessir önlemler, salgın olmadığında alınan önlemlerdir. 

O halde önlemlerin uygulanması rahat ve müsait maliyetlidir. İstila ne kadar ilerlemişse, denetlemek o denli zor olur ve denetim maliyetleri o denli yüksek olabilir.

Not:

 1. Biyosidal mamüller piramidin bütün seviyelerinde kullanılır: caydırıcı olarak, erken teşhis için tuzakların izlenmesinde yahut biyolojik ve kimyasal kontrolde.
 2. Önleyici, erken teşhis ve denetim önlemleri zararlının türüne nazaran değişim göstermektedir.
 3. Birtakım zararlılar için tavsiye edilen önleyici ve denetim önlemleri, etkinliği makul gözüken, sadece ilmi yöntemler yahut düzenleyici kriterler kullanılarak kanıtlanmamış muhtelif “ev ilaçları” (mesela bitkiler, bebek pudrası) ihtiva eder. Hem de, denetim için biyosidal mamüllerin kullanımını lüzumlu en az düzeyde sınırlamaya destek olabileceğinden, bu tür önleyici tedbirler düşünülebilir.
 4. Kizelgur olarak da adlandırılan diyatomlu toprak, fosil diatomların kabuklarından yapılır. Sıklıkla amorf silikon dioksitten doğar. Eklemli hayvanlar onunla münasebet ederse koruyucu kitin tabakası zarar görür ve kurur. Tesiri biyolojik-fiziksel olduğundan bu denetim önlemi “kimyasal olmayan denetim” başlığı altında listelenmiştir. Diyatomlu toprak ve silikon dioksit, onaylanmış biyosidal etken maddelerdir. Diyatomlu toprak yahut silikon dioksit içeren biyosidal mamüller ticari olarak mevcuttur. 
 5. Kimyasal denetim daima en büyük risklerle ilişkilendirilmez. Bu, maddelerin özelliklerine ve kullanım amacına bağlıdır ve araçlar seçilirken her bir durumda dikkate alınmalıdır;
 6. Biyolojik kontrolün (organizmalarla) da kendine has riskleri vardır, mesela bir tek denetim edilecek haşereler değil, hem de muhtemelen öteki hayvan türleri de kullanım esnasında zarar görürse yahut yer değiştirirse;
 7. 2005 yılından bu yana, üçüncü şahıslar adına biyosit kullanan bir birey , haşere kontrolü için federal bir uzman lisansına haiz olmalıdır (VFB-S, SR 814.812.32). İsviçre Haşere Kontrolörleri Derneği, haşere denetim ruhsatı almak için 15 günlük öğrenim kursunun sponsorudur. 
 8. Değişik ihtisas alanlarında uzmanlaşmış birçok haşere denetim firması bulunmaktadır. Bir sipariş vermeden ilkin, bir yahut daha çok öneri almak ve istihdam edilen teknisyenlerin nitelikleri ve ileri eğitimleri ile alakalı data edinmek mantıklı olabilir.

Bahçede bit kontrolü

Zehir yerine yapışkan tuzaklar ve feromonlar: Bahçenizi bu biçimde naturel bir halde zararlılardan koruyabilirsiniz. Hangi bitkilerin birbirini koruduğunu ve hangi yararlı böceklerin salyangoz, yaprak biti ve Co.’nun turu bozduğunu öğrenin.

Doğrusu eğer olmazsa olmazlar:

 • Nebat gübresi ve et suları, feromon müstahzarları ve yapışkan tuzaklar zararlılara karşı zararsız araçlardır.
 • Birtakım bitkiler birbirini koruyabilir. Yataktaki biyolojik çeşitlilik, zararlılarla beslenen yararlı böcekleri kendine çeker.
 • Konuma adapte olmuş yerli bitkiler, zararlılara egzotik süs bitkilerinden daha azca duyarlıdır. Değişik bitkilerle ürün rotasyonu, haşere istilasını azaltır ve nebat büyümesi için iyidir.
 • Zararlıları denetlemek için kullanılan kimyasal maddeler de insanoğlu için tehlikelidir ve kalıcı rahatsızlıkların yanı sıra zehirlenmelere de yol açabilir. Kullanımları bir tek acele durumlarda öneri edilir.

Kimyasallar olmadan mahsul koruması niçin önemlidir?

Çiçeklerde yenen salatalar yahut yaprak bitleri – zararlılar baş belasıdır. Hem de, hem de bahçıvanlara mühim bir ipucu da sağlarlar: haşerelerin kendilerini iyi hissettikleri yerde bitkide bir eksiklik vardır . Bir ihtimal hastadır yahut hayat koşulları müsait değildir.

Sıhhatli bir bahçe yaratmak için, haşere istilasının nedenini ortadan kaldırmalısınız, bir tek emareleri, şu demek oluyor ki haşereleri ortadan kaldırmanız değil.
Pestisit kullanması kalıcı bir çözüm sunmaz ve tehlikelidir. Birçok bileşen sudaki hayat, böcekler ve ek olarak insanoğlu için tehlikelidir. Mesela dikkatsiz kullanım, arıların ve kurbağaların ölümünü hızlandırabilir ve yeraltı suyunu zehirleyebilir. Ek olarak pestisit kullanılan bahçelerden elde edilmiş sebzeler de kirlenmektedir.
Bahçecilikte birkaç kaide izlerseniz, zararlılardan oldukca naturel bir halde kaçınılabilir.

Her tesis için doğru yeri seçin

Her bitkinin bir tercihi vardır. Güneşli, gölgeli yahut kısmen gölgeli. Mesela kumul gülü güneşli bir yere dikilmelidir. Gölgede büyümeleri ve çiçeklenme performansları daha yavaştır – ve zararlılar zayıflamış nebat üstünde daha rahat yayılabilir. Yer tarzı de toprağı etkisinde bırakır. Birtakım bitkiler tınlı topraklarda, bazıları ise kumlu topraklarda daha iyi netice verir. Mesela, toprak çeşide müsait değil yahut bahçe yeterince güneş almıyor.

Mahalli sıcaklıklara dayanabilen yerli ve dayanıklı nebat çeşitleri en iyisidir. Tohum borsalarından yahut mahalli yetiştiricilerden elde edilebilen yöresel çeşitler bunun için oldukça uygundur. Acı bakla, salsify benzer biçimde, oldukça iyi kışa dayanıklıdır. Uzun ömürlü ve otların bakımı çoğu zaman oldukça kolaydır.

Doğru ekim zamanı ile iyi bir başlangıç ​​yapacaklardır.

Deneyimli bahçıvanlar hangi bitkinin ne vakit daha iyi gelişeceğini anımsar. Bu data çoğu zaman nebat satın alırken “direktif kitapçığında” yahut bahçe kitaplarında bulunabilir. Bitkileri zayıflatmamak ve zararlılara karşı savunmasız bırakmamak için ekim evveliyatına dikkat edilmelidir.
Mesela, frenk soğanı Nisan ayında ekilmelidir.

Glifosat zararsız bir ot öldürücü değildir

Yaygın bir ot öldürücü glifosattır – çoğu zaman Roundup ismi altında satılır. Hem tarımda aynı zamanda hususi evlerde kullanılmaktadır ve kansere yol açma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir . Glifosatın esenlik riskleri hemen hemen tam olarak anlaşılmamıştır – bu yüzden tüketici haber alma merkezi bu tür pestisitlerin kullanımına karşı acele olarak tavsiyede bulunur . Tırmık yahut alev yok etme aleti kullanmak daha iyidir.

Haşere istilası için toksik olmayan tedavi

Bir haşere istilası meydana gelirse, biyolojik ve mekanik pestisitler en sıhhatli seçimdir. Zararlılardan nazikçe kurtulmanın iyi bir yöntemi el emeğidir: parazitleri elle biriktirerek rakamları denetim edilebilir ve böylece bitkilere verilen zarar azaltılabilir .
Ağır biçimde salgın edilmiş yaprakların yahut dalların çıkarılması da istilanın yayılmasını engelleyebilir. Ağlar ek olarak istenmeyen ziyaretçileri uzak tutmaya destek sunar. Bir toplama yardımcısı olarak yapışkan şeritler ve feromon tuzakları da bir haşere istilasını denetim dibine almak için idealdir.

Hem de, bunlar her salgın için her derde çare değildir: Süs bitkilerinde yaşayan ve şu anda birçok bahçıvanın sinirlerini bozan bir kelebek türü olan şimşir güvesi mevzubahis olduğunda, ticari olarak temin edilebilen koku, dilek edilen sonuca yol açmaz. bir tek erkekleri cezbeder. Sadece, yeşilde hasara yol açan dişilerdir. Yeniden, yalnızca haşereleri toplamak yahut yüksek basınçlı bir temizleyici kullanmak destek olabilir.

Bitkisel gübre yardımı benzer biçimde ev ilaçları

Ev ilaçları, zararlıların sayısını azaltmada oldukça faydalı olabilir. Kendiniz yapmak kolaydır ve çoğu zaman muayyen bir salgın üstünde oldukça hedefli bir etkiye sahiptirler. Doğru evde umar tarifi ile tedavi için bu yüzden, salgın çeşidini belirlemek önemlidir. Biyolojik haşere kontrolü, muhtelif bitkilerden ve nebat kısımlarından çay, et suyu ve sıvı gübre hazırlamayı ihtiva eder.
Mesela, ravent çayı yahut solucan otu çayı yaprak biti istilasına iyi gelir . Ayrı bir makalede bitkisel gübrenin iyi mi yapıldığını okuyabilirsiniz.

Yararlı organizmalar bahçıvanı destek sunar

Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz: Sıhhatli bir bahçede, yararlı böcekler, naturel nebat koruması için en iyi yardımcılardır . Hedgehogs and co.Dengeli bir hayat alanı ve dolayısıyla sıhhatli bir nebat kültürü sağlayabilir. Tek bir uğur böceği larvası 4-6 hafta içerisinde ortalama 800 yaprak biti yer.
Kaplan salyangozu vahşi bir salyangozdur ve yaprak yerine öteki salyangozları yemeyi tercih eder. Siyah noktalara haiz gri renklerinden kolayca tanıyabilirsiniz. Bu yararlı böcekleri çeken renkli bir bahçe, haşere istilasına karşı iyi bir sigortadır.

Ekolojik bahçecilik ne idrak etme geliyor?

Ekolojik yahut naturel bahçecilik mevzubahis olduğunda, bahçe bakımı için kimyasal ve toksik maddelerden kaçınılır. Odak noktası ekolojik balans ve naturel zemin bakımıdır. Yeraltı suyuna ayrıca, bu bahçecilik biçimi bahçıvanın kendisini zehirli sebzelerden, zararı olan sulardan, zehirli kimyasallardan ve mutsuz bitkilerden korur.

0534 662 85 40