Solucan İlaçlama

Solucan İlaçlama Wolves, çoğu zaman konakçının hazım sistemi içerisinde yaşayan, hayvanın doku İstanbul Böcek İlaçlama Wolves sıvıları ya da kanıyla beslenen parazitlerdir. Solucanlar ek olarak akciğerlerde, burun geçişlerinde, gözlerde vb.

Solucan İlaçlama
Solucan İlaçlama

Yaygın semptomlar:

İshal, olgunlaşma yaşlarının gecikmesi, gelişme hızında ve süt üretiminde azalma, düşük yem dönüştürme verimliliği, hastalıklara karşı düşük mukavemet vb.

Solucan İstilasının Yönetimi

 • Solucanlar, çoğu zaman konakçının hazım sistemi içerisinde yaşayan, hayvanın doku sıvıları ya da kanıyla beslenen parazitlerdir. Solucanlar ek olarak akciğerlerde, burun geçişlerinde, gözlerde vb.
 • Yumurtalar mera, yem ya da su kaynaklarını kirleten dışkılardan geçirilir. Bazıları insanlarda da hastalığa yol açar.
 • Temelde dört tür solucan vardır: (i) Yuvarlak solucanlar ve (ii) Hazım sisteminde bulunan tenyalar; (iii) İşkembe ve karaciğerde bulunan Flukes ve (iv) Kan damarlarının içerisinde bulunan Schistosomes.
 • Solucan türüne nazaran değişik tedavi diyetleri gereklidir.

Solucan İstilasının BELİRTİLERİ

 • İshal, gecikmiş olgunluk yaşı, gelişme hızında ve süt üretiminde azalma, daha düşük üreme, eskiz ve yem dönüştürme verimliliği, daha düşük rahatsızlık direnci, anemi vb.
 • Amfistom (rumen ve karaciğer kelebeği) enfestasyonunda şiddetli foetid diyare ve submandibular ödem (şişe-çene) görülebilir.
 • Karaciğer paraziti enfestasyonunda sarılık görülebilir.
 • Tenya enfestasyonunda, göbek ve dışkıda hareketli ufak beyaz parçalar görülebilir. Ek olarak uzunluğu sebebiyle bağırsak tıkanıklığına niçin olabilir.
 • Kancalı kurt (kan emen yuvarlak solucan türü) ve şistozom istilası şiddetli anemi ve kanlı ishale niçin olabilir.
 • Birtakım enfestasyonlarda nazal şistlerde kalınca burun akıntısı, horlama ve soluk darlığı görülebilir. Akciğer kurdunda öksürük görülür (akciğerde görülen yuvarlak solucan türü)

ÖNLEME VE TEDAVİ

 • 10-14 günlük yaşlarındaki buzağılara verilecek ilk dewormer dozu ve 6 aylık olana kadar her ay tekrarlanır.
 • 6 aylıktan büyük bütün hayvanlara, yağmur mevsiminin başlangıcında ve nihayetinde olmak suretiyle yılda iki defa solucan ilacı uygulayın. Rumen baypasını önlemek için ağızdan ziyade dilin arkasına uygulamayı sağlayın.
 • Topraktaki solucanların yumurta yükünü azaltmak için kitlesel ölçekte solucan gidermeyi benimseyin.
 • Hamile hayvanlar da, 1. doz buzağılama zamanına yakın ve 2. doz buzağılamadan ortalama 6-7 hafta sonrasında olmak suretiyle iki defa çiğnenmelidir. 
 • Hayvan tedaviye cevap vermiyorsa, solucan çeşidini belirlemek için hayvanın gübresini bir baytar tarafınca muayene ettirin ve öneri edilmiş olduğu halde müsait ilacı sağlayın.
 • Salyangoz popülasyonunun olduğu bölgelerde (sulak vb.), salyangozlar hayat döngüsünün tamamlanmasında rol oynadığından, parazitler ve şistozomlardan şüphelenilebilir.
 • İlaç direncinden kaçınmak için aynı ilacı yine yine uygulamayın.
 • Herhangi bir solucan tedavisinin etken olması için ilacın kafi dozda sağlanması icap eder, müsait öneri için nitelikli bir kişiye danışın.

Solucan Kontrolü

Bugün çim endüstrisinde kullanılan solucan denetim ürünleriyle alakalı birtakım tartışmalar var. Bu yazı, bu kimyasalların kullanımıyla alakalı birtakım konuların açıklığa kavuşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Uzun seneler ilkin May & Baker’da, besin pazarı için yeni çıkan ürünler geliştirerek çalıştım. Dahil olduğum projeler içinde ‘Castaway’ isimli bir solucan denetim ürünü vardı. Bu, özgün olarak, bugün kullandığımız solucan denetim ürünlerinin (karbendazim – MBC olarak da bilinir) öncüsü olan tiyofanat etilden formüle edilmiştir. Tiyofanat metil ve tiyofanat etil, MBC’yi kurmak suretiyle hızla parçalanır ve ürüne mantar öldürücü ve solucan denetim özelliklerini veren MBC’dir.

‘Caste Off’ şeklinde MBC’ye dayalı ürünlerden ya da tiyofanat metil (‘Mildothane Turf’ ve ‘Snare’) bazlı öncülerinden en iyi kontrolü elde etmek için solucanın biyolojisini birazcık anlamamız icap eder.

Solucanlar, toprak yapılarının gelişiminde ve bakımında mühim bir rol oynar. Birtakım türlerde birkaç fit derinliğinde olabilen yuvalarda yaşarlar ve bu, toprağın yararlı bir halde havalandırılmasını sağlayabilir. Sıklıkla bizlerden saklanarak hayatlarını sürdürürken, bütün besinlerini elde ettikleri büyük miktarlarda toprak ve çürüyen nebat materyali tüketirler.

İyi karışmış, oldukca bereketli bir kompost olan atık araç-gereç, solucan döküntüleri olarak adlandırdığımız ‘kıvrımlı tüpler’ gibi atılır. Bütün solucanlar, döküntülerini yüzeyde salgılamaz. Birleşik Krallık çiminde bulunan 25 türden yalnız 3’ünün yüzey döküntüleri biriktirdiği tanınmaktadır. Kalan türler, rollerini yeraltına bırakır, böylece bahçeci ve yeşil bekçinin yaşamış olduğu bütün karmaşık ve sefaletten kaçınır!

Solucanların bir çok, toprak yüzeyinin

Altında bulunan çürüyen nebat kökleri ve doğal maddelerle beslenmesine karşın, yüzey döken türler ek olarak yaprak malzemesini zeminin üzerinden toplayacak ve yendiği yuvalara indirecektir. Bizi MBC’nin solucan öldürme özelliklerine ilk götürmüş olan bu fenomendi. 1970’lerde elma bahçelerinde kullanılan en oldukça satan fungisitlerden biri, külleme, elma kabukları ve kontrollü kırmızı örümcek akarlarına karşı etken olduğundan ‘Mildothane’ idi.

Solucanların, kış aylarında bir meyve bahçesindeki düşen yaprakları tamamen temizleyeceği malum bir gerçektir, sadece ‘Mildotan’ elma mahsullerinde iki ya da üç sürem süresince kullanıldıktan sonrasında, yaprak çöpünün olmadığını ayrım etmeye başladık. her zamanki şeklinde meyve bahçelerinden kayboluyor. Inceleme, yüzeyden beslenen türlerin işlenmiş meyve bahçelerinin topraklarında bulunmadığını ortaya çıkardı ve gelişme mevsimi süresince tekrarlanan spreylerden yapraklarda kalan tiyofanat metil kalıntıları tarafınca öldürülmüş olduğu kararına varıldı.

Birtakım insanoğlu MBC’nin (carbendazim) solucanları öldürmediğine, yalnız birkaç haftalığına dökümü bastırdığına inanıyor. Aslına bakarsak, kanıtlar MBC’nin yüzeyde beslenen solucanları öldürdüğünü ve yüzey besleyicilerin yer üzerinde biriken döküntülerden görevli bulunduğunu göstermektedir. ‘Castaway’ ile yaptığımız saha denemelerinde, işlenmiş ve işlenmemiş parsellerdeki bütün solucanları çıkardık ve peşinden mevcut her türün sayısını saydık.

Ekstraksiyon, seyreltilmiş formaldehit

Bu solucanları rahatsız eder ve yuvalarından hızla çıkarlar. Yüzey besleme/yüzey döküm türleri, tatbik meydana getirilen parsellerde mevcut değildi, sadece püskürtülmeyen parsellerde bulunmuş oldu. Ek olarak püskürtülmüş ve püskürtülmemiş parsellerdeki solucan döküntülerini de saydık ve tedavi edilen alanlarda döküntülerin olmadığını gösterebildik. Lütfen okuyuculara, çimleri öldürmüş olduğu ve toprağın ekolojisine son aşama zarar verdiği için solucan istilasına uğramış çim üstünde formaldehit kullanmamalarını şiddetle öneri ediyorum.

O zaman niçin solucan dökümünü denetim etmekte bu kadar zorlanıyoruz? Yanıt toprakta yatıyor! Solucan kolonisi olan bir toprak, herhangi bir zamanda; yumurtalar, yavrular ve erişkin solucanlar. Düzgüsel şartlar altında yalnız erişkin solucanlar beslenmek için yüzeye menfaat. Yavrular çoğu zaman yuvalarda kalır ve zeminin altında beslenir. Yetişkinler olgunlaştıklarında beslenmek, döküntüler bırakmak ve başka bir solucanla çiftleşmek için yüzeye gelirler. Çiftleştikleri anda yumurtalar özgür bırakılır, öteki solucandan gelen spermlerle döllenir ve yuvanın altına bırakılan bir çuvalın içerisine kapatılır.

Muhtemelen biliyorsunuz, solucanlar hermafrodittir (her iki cinsiyetin üreme organlarına sahiptirler) ve bundan dolayı her iki kişi de çiftleşmeden sonrasında üreme kapasitelerini ikiye katlayarak yumurta üretecektir. MBC tabanlı solucan öldürücüler kullandığımızda, yalnızca tedavi esnasında erişkin olan fertleri denetim edebiliriz. Püskürtmeden birkaç hafta sonrasında, yavrular yeni yetişkinlere dönüşmeye adım atar ve yüzeyde birkaç döküntü görmeye başlarız. Problem yine püskürtecek kadar kötüleştiğinde, yepyeni bir öbek yumurta yumurtlanır ve böylece solucan kolonisi hayatta kalır.

Solucanların biyolojisini ve davranışını birazcık anladıktan sonrasında, bu bilgiyi kendi yararımıza kullanabilir ve solucan sorunuyla uğraşırken daha emin sonuçlar elde edebiliriz. Bu stratejiye iki yaklaşım getirebiliriz; İlk olarak kültürel uygulamalarla solucanların cesaretini kırmayı düşünmeliyiz ve ikinci olarak solucan öldürücüleri daha etken kullanabiliriz.

Kültürel uygulamalardan başlayarak,

Akla gelen ilk şey, ücretsiz bir şekilde temin edilebilen besin kaynağını ortadan kaldırmaktır ve bu, sonbaharda biçerken çim kupürlerini toplamayı ve sonbaharda çevredeki ağaçlardan düşen yaprakları temizlemeyi ihtiva eder.

Bu, spor sahaları ve golf sahası çimenli yolları şeklinde geniş alanlarda devamlı olası değildir, sadece kupürleri ‘kutulamak’ mümkünse, bu, probleminin ciddiyetini azaltmaya destek olacaktır. İkinci olarak, fena bir halde salgın edilmiş alanların drenajını iyileştirmeyi düşünün.

Solucanlar davranmak için bol bol neme gereksinim duyar, bundan dolayı toprağı kurutmak onları yavaşlatmaya destek verir. Üçüncü husus toprak pH’ıdır (asitlik) – solucanlar etkisiz ya da hafifçe alkali bir toprağı tercih ederler, bundan dolayı birtakım durumlarda kükürt şeklinde asitleştiricileri dikkatli bir halde kullanarak pH’ı düşürerek onları vazgeçirebiliriz.

Bu hiç bir halde basit bir iş değildir ve toprağın pH’ının da çimin sağlığı üstünde derin bir tesiri olacağından, bir toprak testi yaptırarak ve peşinden bir agronomistten ustalaşmış öneri alarak işe başlamanız icap eder.

Asitleyicilerle toprak pH’ını değiştirmemeyi tercih etsek bile, solucan dökümü problemi olan alanlarda kireç ya da kireçli deniz yosunu kullanmaktan kaçınmalıyız. Tertipli olarak sulanan alanlarda, soruna katkıda bulunabileceğinden, suyun pH’ını kontrol ettirmeye kıymet. Musluk suyu çoğu zaman yüksek 7’lerde ya da düşük 8’lerde pH’a haiz olabilir, bu da makul bir alkalilik derecesi gösterir. Kuyu sulama, bilhassa de delik kireçli ya da kireçli topraklardan geliyorsa, yüksek pH’a haiz olabilir.

Solucan sorunlarıyla başa çıkmak için ikinci yaklaşım, bir solucan öldürücü kullanarak en iyi neticeleri almaya çalışmaktır. Solucanlar için ilaçladığımızda, kimyasalın bir çok yaprakta kalacaktır ve karbendazim (MBC) kök alımı sistemik özelliklere haiz olduğu için, toprak profilinin üst kısmında nihayetlenen spreyin bir bölümü dahili olarak çim yaprağına taşınacaktır. , bitkinin etken olarak büyümesi şartıyla.

Bu yüzden, yüzeyden beslenen solucanları (dökümden görevli olanlar) denetlemek istiyorsak, şölen yapabilmeleri için ilaçlamadan sonrasında çim kupürlerini olası olduğunca uzun zaman yüzeyde bırakmamız icap eder! Bu, golf sahaları şeklinde ince çim alanlarda ya da oyun sezonunda bowling sahaları ve kriket masalarında devamlı olası değildir. Bu halde bowling ve kriket için, probleminin üstesinden gelmek için en iyi süre, bu alanların oynanmadığı güz başı ve ilkbahar başıdır.

Bir solucan öldürücü püskürtürken, ürünün etkinliğini çoğaltmak için püskürtme tankına müsait bir adjuvan eklemeyi de düşünmeliyiz. ‘Aqua Tick’, püskürtme tankında ülkü pH ortamını yaratan, onu ortalama 5.0 değerine tamponlayan ve kimyasalın alkali hidrolizini önleyen bir su düzenleyicidir.

Araştırmalar, carbendazim’in yalnız 12 dakikalık bir yarı ömre haiz pH 9.0’da hızla parçalandığını göstermiştir. Bu, bu aşırı pH’da, tanka eklenen karbendazimin %50’sinin 12 dakika içerisinde nötr olacağı demektir. Buna ödenek, 5.0 pH’da karbendazim 30 saatlik bir yarı ömre haizdir. Kimyasal nebat yaprağı üstünde kuruduktan sonrasında hidroliz ile hızla parçalanmayacak ve böylece döküm solucanları ile başa çıkmak için mevcut kalacaktır.

Denetim ve mevzuat ile alakalı daha çok

Solucanlar mevzusu ya da aslen onların yayınları oldukça zamanında. Geçen ay süresince yağışlardaki artış, solucan aktivitesinde çarpıcı bir artış görmüş oldu. Bunun sebebi toprak/su/hava oranındaki değişikliktir. Solucan aktivitesi artıyor ve onları gelecek senenin baharına kadar oyun yüzeylerimizde bulunduracağız.
Toprak teknisyenleri olarak, solucanların faaliyetlerinin toprağın genel dokusu için oldukça yararlı olabileceğinin tamamımız farkındayız.

Dezavantajı ise, senenin muayyen zamanlarında (toprak rutubet seviyelerine bağlı olarak esas olarak Ekim-Şubat sonu) yuvalarını temizlerken, oyun yüzeyinde ya da çim üstünde ufak bir toprak höyüğü – bir döküm bırakmalarıdır. Dökümler, biçme uygulamalarına zarar verir, oyun yüzeylerini ve çimenleri dağınık hale getirir ve sonunda yabani otları ve yabani otları teşvik eder. Bilhassa Senelik Davet Otu, bütün sene süresince tohum verdiği için.

Solucanlar ve kontrolleri mevzusu devamlı oldukça romantik olmuştur. Mütevazi solucan, topraktaki çürüme süreçlerinde mühim bir rol oynar, böylece saz ve doğal malzemelerin geri dönüşümünü hızlandırır ve onları çim bitkileri ve öteki temel toprak mikroorganizmaları tarafınca daha çok kullanım için kullanılabilir hale getirir. Gaye, solucan popülasyonunu denetim dibine almak ve onları zararı olan olmaktan çıkacakları bir ölçüde tutmak olmalıdır. Bu, her birini yok etmek anlamına gelmez.

Toprakta solucan aktivitesine haiz

• doğal maddeyi humusa parçalayarak toprağın verimliliğini arttırır
• Kırıntı yapısını iyileştirir
• toprağı havalandırır – yalnız daha derin oyuk türleri dökülür
• senenin yalnız ortalama 6 ayı için döküm – Ekim başından Mart ayına kadar

sıkışmayı azaltın • aksi takdirde sazlığa dönüşecek olan çim kupürleri şeklinde çürüyen yaprak çöplerini yiyin
• yüzey drenajını iyileştirin
• topraktaki zehirli gazları azaltın
• toprak bakterilerinin aktivitesini artırın

Toprakta solucan aktivitesine haiz olmanın dezavantajları – probleminin solucanlar değil, yalnız onların çim ya da oyun yüzeyi üstündeki tesirleri olduğu akılda tutulursa, döküntüler:

• göze hoş görünmeyen ve oldukça sayıda
• yapışan ayakkabıların tabanları ve ıslak ve yapışkan
• biçme makinelerinin alt bıçaklarına zarar verdiklerinden ve biçme makinesinin ön silindirlerine kolayca bağlandıkları için kesim yüksekliğini değiştirebildikleri için makineler için bir sorundur
• daha ince yapraklı otları boğabilir
• yabani ot tohumlarını ve çimlenmeyi teşvik edebilir
• denetim edilmesi pahalıdır
• gayri muntazam bir oyun yüzeyi oluşturabilir ve topun akışını bozabilir (sözgelişi hokey)
• zaman içinde oyun yüzeylerini mahvedebilir

KONTROL

Önleme, eliminasyon ya da eradikasyon kontrolünün kültürel şekillerinin tükendiği yerlerde, pratikte en iyi kimyasal denetim, Carbendazim ya da Thiophanate-metilin etken bileşenlerine dayalı bir denetim ürününü, solucanların gözle görülür halde etken olduğu Ekim ayının başından Şubat ayının sonuna kadar uygulamaktır. birazcık haşere oluyor. Kimyasal, düşük döküm üretiminin ilk periyodundan sonrasında solucanların dökülmesini önleyecektir. Uygulamadan derhal ilkin çim yüzeyinde bulunan kalıpların tırmıklanması ya da fırçalanması gerekecektir. Kimyasal denetim, yağış miktarına, toprak tipine ve solucan popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak 2 – 3 ay içinde sürecektir.

Etken bileşen Chlorpyrifos’a dayalı Leatherjacket kontrolleri ile solucan döküm denetim ürünlerini karıştırmak için onaylar vardır. Bu tank karışımı muhteşem. Chlorpyrifos’a eklenen ıslatma maddesi sebebiyle, solucan denetim etken maddesi toprağa daha süratli girer ve çim bitkisinin Carbendazim’i bir mantar ilacı olarak alma şansı daha düşüktür.

Siteniz kil şeklinde hakikaten ağır bir toprak üzerindeyse, ‘pak’ bir yüzey elde etmek için Ekim ayında ve Noel’den sonrasında olmak suretiyle iki defa püskürtmeyi planlamanız gerekebilir. Denetim ürününün eşit bir halde kaplandığından güvenilir olmanız ve etiket üstündeki talimatları izlemeniz önemlidir. Kendinizi yalnız oyun yüzeylerine püskürttüğünüzü ve çevreleri, golf sahalarını ya da yeşil yaklaşımları değil, oyuncuların ‘solucan dökümü olmayan’ vahanıza ilkin solucan dökümü salgın edilmiş bir alandan geçmeden gitmesini zorlaştıracaksınız. Hakkaten alkali su kaynaklarının etken bileşenin tesirini azaltabileceği çoğunlukla belgelenmiştir.

MEVZUAT

Şimdi mevzuat birazcık – son birkaç senedir, solucan dökümü denetim ürünleri de dahil olmak suretiyle böcek ilacı satan firmalar, solucan dökümü etken bileşenlerinin öteki AK Ülkeleri tarafınca araştırma altında bulunduğunu söyleyerek, çim yöneticilerini korkutuyor. Bu doğru olabilir, sadece etken bileşenin geri çekilmesi, şayet var ise, uzun seneler sonrasında.

Internet tabanlı data hizmeti Pesticides News (http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/Carbenda.htm), etken madde olarak dünya genelinde tescili olan Carbendazim’in dünya genelinde yaygın uygulamaları bulunduğunu beyan eder. 12.000 tondan fazla etken bileşene eşdeğer, kullanıcı düzeyinde 116 milyon sterlinin üstünde küresel pazar.

Daha çok data için siteyi ziyaret etmenizi tavsiye ederim, ayrıca ben gidip solucan yiyeceğimi düşünüyorum.

Mike Seaton, IOG’nin bir üyesidir ve 1991’de sözleşmeli ilaçlama firması Weed Free’yi kurmadan ilkin altı sene süresince saha görevlisi olarak çalışmıştır.

0534 662 85 40