BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR Wolves İlaçlama Asya’da birçok böcek ve akar ağaçlara saldırır. Bazıları neredeyse tüm lokasyonlarda üretimi etkilese de, diğerleri böcek ilaçlama istanbul wolves yalnız yerel öneme sahiptir. Nispeten az sayıda tür, kendi başlarına önemli mahsul kaybına neden olur ve yalnızca popülasyon zarar verme eşiğini aştığında bir sorundur. Daha az önemli türler, özellikle naturel düşmanları kimyasal spreyler tarafından tahrip edilmişse, ara ara özel dikkat gerektirebilir.

Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri etkileyen birkaç rahatsız etme vardır ve bazıları da ağaç ölümlerine ya da azalmasına neden olur. Bir tek Bölge’de şu anda hiçbir önemli rahatsız etme üretimi kısıtlamamaktadır. Kahverengi yanıklık (Peronophythora litchii), Çin ve Tayland’da yaprakları, salkımları ve meyveleri enfekte eder, bir tek metalaksil ile kontrol edilebilir. Antraknoz (Colletotrichum gloeosporoides) ve benzeri hastalıklar Çin, Hindistan ve Avustralya’da da meyvelere saldırır. Parazit algler ve nematodlar bazı meyve bahçelerini etkiler, bir tek mevcut kimyasallarla kolayca kontrol edilebilir. Asya ve Avustralya’da çeşitli organizmalar, ağaç ölümleri ya da düşüşleri ile ilişkilendirilmiştir, bir tek bunların patojeniteleri neredeyse kanıtlanmamıştır.

BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR
BAŞLICA ZARARLILAR VE HASTALIKLAR

7.1 Başlıca zararlılar

Lychee’nin nerede yetiştirildiğine bakılmaksızın, birkaç böcek grubu çiçeklere, meyvelere, yapraklara ve dallara saldırır. Lepidopterous meyve sondaları genellikle üretimi etkileyen en önemli zararlılardır. Diğeri önemli türler içerisinde çeşitli yaprak ve çiçek yiyen tırtıllar ve böcekler, kabuk deliciler, pullar, yaprak akarları, meyve emici böcekler, meyve delici güveler ve meyve sinekleri bulunur.

7.1.1 Meyve kurdu

Conopomorpha sinensis Bradley, Çin’de lychee kök-uç kurdu ve Tayland’da lychee meyve kurdu olarak bilinen, bir oldukça mevsimde en büyük zararlıdır. Bu haşere daha önce Acrocercops cramerella (şimdi Conopomorpha cramerella Snellen) olarak kaydedilmiştir . C. sinensis ve ilgili C. litchiella Bradley her ikisi de lychee’ye saldırır, ikincisi yaprakları ve sürgünleri tercih ederken, C. cramerella rambutan ve kakao ile sınırlıdır (Bradley, 1986).

C. sinensis , çiçeklenmeden daha sonra herhangi bir zamanda meyvenin yanı sıra yeni yapraklar ve sürgünler üzerinde 0,4 x 0,2 mm uzunluğunda sarı, pul benzeri yumurtalar bırakır. Hem lychee bununla beraber longan etkilenir. Yumurtalar üç ila beş gün içinde yumurtadan çıkar ve larva hemen meyveye, yaprağa ya da sürgüne nüfuz eder. Genellikle ağaçtan düşen meyvenin etinden geçerler.

Tayland’da meyveler, oldukça ufak ve neredeyse çıplak gözle görülemeyen C. sinensis yumurtalarını tespit etmek için meyve setinden haftalık olarak incelenir . Enfekte meyveler, yüzde 1 ila 2’lik istila seviyelerinde toplanmalı ve imha edilmelidir. Zararlı daha etkili hale vardığında, permetrin hasattan iki hafta öncesine kadar haftalık olarak uygulanır. Çin’in Tayvan Eyaletinde, erken meyve tutumu sırasında sipermetrin, deltametrin, karbofuran ya da fenthion, sezonun ilerleyen dönemlerinde hasarı önlemek için tavsiye edilir. Meyve salkımları naylon file torbalara sarılarak güveler hariç tutulabilir, bir tek işçilik maliyetinin yüksek olduğu alanlarda ekonomik değildir. Parazitoitler ise Phanerotoma sp. ve Apanteles sp. etkili değillerse, güve oluşumunu azaltmak için düşen meyveler çıkarılmalıdır.

Yaprak madenci Conopomorpha litchiella Bradley’in tüm aşamaları, meyve kurdununkilere benzer. Dişi, yumurtalarını yeni sürgünlere bırakır ve ufak, açık sarı yumurtalar üç ila beş gün daha sonra yumurtadan çıkar. Yumurtadan yeni çıkan larva kremsi beyazdır ve genellikle orta kaburga ve damarlar olmak üzere sürgünlere ve yaprak bıçaklarına delik açar. Güveler, Tayland’da haziran-ekim ayları arasındaki yağışlı mevsimde ortaya çıkan yaprak sifonlarına çekilir. Etkilenen sürgünler genellikle solgunlaşır.

Taşıyan ağaçlar erken floş gelişimi sırasında kontrol edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır. Çiçeklenme öncesi yaprak yıkaması meyve gelişimi için gerekli olan karbonhidratları sağladığı için oldukça önemlidir. Larvaların yüzde 30 ila 40’ı parazitli ise ilaçlama önerilmez. Genç, taşımayan ağaçların da püskürtülmesi gerekmez. Bu bununla birlikte parazitoitlerin meyve bahçesinde birikmesine de izin verir.

Başlangıçta Hindistan’da (Butani, 1977) Argyroploce illepida Butler (= Cryptophlebia carpophaga Walsingham) olarak adlandırılan böcek , aslında Cryptophlebia ombrodelta Lower’dir (Bradley, 1953). Aynı zamanda Tayland, Çin, Japonya, Çin’in Tayvan Eyaleti ve Avustralya’da da görülür, bir tek yalnızca ikinci bölgede önemli bir haşere olarak kabul edilir.

Bu türlerin kremsi beyaz yumurtaları oval ve düzdür ve ağsı bir yüzeye sahiptir ve yaklaşık 1.0 x 0.8 mm’dir. Meyve yüzeyine tek tek ya da 15’e kadar gruplar halinde serilirler. Yumurtadan yeni çıkan larva meyve kabuğuyla beslenir ve daha sonra tohuma doğru tünel açar. Olgunlaşmamış meyvelerde, genç larva, tamamen yenen tohuma doğrudan nüfuz eder. Meyveler küçükse, tek bir larva iki ya da üç meyveye zarar verebilir. Bununla birlikte, daha büyük tohumlu olgun renkli meyveleri tercih ederler.

Güney Afrika’da, böcek büyüme düzenleyicisi, triflumuron hasattan 40 gün önce tek, tam örtücü sprey olarak ya da meyve çapı 10 mm olduğunda başlamak üzere iki hafta arayla iki sprey teflubenzuron tavsiye edilir. Alternatif olarak salkımlar kağıt torbalarla kaplanabilir. Torbalar ayrıca meyve rengini ve genel kaliteyi de iyileştirir. Queensland’de karbaril ve azinfos-metil değişen başarı oranlarıyla kullanılmıştır. Meyve renklendirmesinden başlayarak birkaç sprey, daha az yaygın olan yumurtaların varlığının izlenmesiyle, takvim bazında uygulanır. Böcek büyüme düzenleyicisi tebufenozid dahil olmak üzere daha yeni böcek öldürücüler, naturel düşmanlara daha az zarar vererek daha iyi kontrol sağlar.

Cryptophlebia’nın çeşitli türleri, kendi yumurta, larva ve pupa parazitoit kompleksleri tarafından saldırıya uğrar; bir tek bunlar sondaları devamlı ekonomik eşiklerin altında tutmaz. Hindistan’dan Trichogrammatoidea fulva Nagaraja ve Güney Afrika ve Avustralya’dan T. cryptophlebiae şeklinde yumurta parazitoitleri biyolojik kontrol için en iyi olasılıkları sunuyor.

7.1.2 Meyve delici güveler

Eudocima (Othreis) fullonia (Clerck), Eudocima salaminia (Cramer) ve Eudocima jordani (Hollanda) şeklinde meyve delici güveler Asya, Avustralya ve Güney Pasifik’te önemlidir. Bu güvelerin larvaları, mercan ağacı, Erythrina ve Menispermaceae asmaları ( Legnephora , Stephania , Fawcettia , Tinospora , Carronia , Sarcopetalum , Pleogyne ve Hypserpa ) şeklinde çeşitli konukçu bitkiler üzerinde gelişir .

Güvelerin, meyvenin kabuğunda temiz bir delik açan ve meyve suyunu etten emmelerini sağlayan bir hortumu vardır. Yaranın hortum üzerinde taşınan maya ve bakterilerle kontaminasyonu meyveyi tahrip eder. Drosophila spp. Fermantasyon suyunun çekiciliği bozulmayı hızlandırır. Birkaç gün içinde meyveden köpüklü bir eksüda sızar ve yakınlardaki hasarsız meyveleri lekeler. Avustralya ve Tayland’da çiftçiler geceleri projektörlerle bahçelerine harcama ve güveleri yakalamaya çalışır. Bir tek, bu boşuna.

Avustralyalı çiftçiler ayrıca bir tel çerçevenin üzerine gölge bezini gevşek bir şekilde örterek ve onu fermente eden narenciye ve muzlarla yemleyerek tuzaklar kurarlar. Güveler meyve ile beslenirler ve uçmaya çalıştıklarında gölgelik kumaşın kıvrımlarına takılırlar. Bir meyve bahçesini korumak için birkaç tuzak gerekir ve o zaman bile önemli hasarlar sürer. Tayland’da olgun muzlar ve ananaslar böcek ilacına batırılır ve beslenen güveleri zehirlemek için ağaçlara asılır. Bazı ülkelerde salkımlar kağıt torbalarla kaplıdır. Son zamanlarda, papağanlar ve meyve yarasaları Avustralya’daki yetiştiriciler için ciddi bir sorun haline geldi. Meyve bahçesini kontrol eden meyve delen güvelerin yanı sıra omurgalı zararlıları da kontrol eden ince ağlar.

7.1.3 Yaprak besleyen tırtıllar

Oxyodes scrobiculata F. ve Oxyodes üç renkli Guen. Tayland ve Avustralya’da benzer nişleri işgal ediyor. Avustralya’da, O. tricolor güney Queensland’deki ağaçlara saldırır, bir tek kuzeyde bir haşere değildir. Hint düşman ilmek yapıcı , Achaea janata (L.), Avustralya’da doymak bilmeyen bir besleyicidir ve genellikle O. tricolor ile aynı anda oldukça sayıda ağaçları istila eder . Tırtıllar şiddetli yaprak dökümüne neden olabilir.

Tayland’da, broşür başına iki ila üç genç larva olduğunda karbarilin uygulanması tavsiye edilir. Larvaları yere atmak için ağacı sallamak, spreylerin etkinliğini arttırır. Larvaların yüzde 40’ı ya da daha fazlası parazitlenmişse, spreylere gerek yoktur. Avustralya’da Bacillus thuringiensis Berliner (Bt), endosulfan ya da methomil zararı olan O. tricolor popülasyonları ortaya çıktığında kullanılabilir .

7.1.4 Yaprak Dökümcüleri

Olethreutes perdulata Meyr. Queensland’de ara sıra görülen bir haşeredir. Platypeplus aprobola (Meyrick) Avustralya, Çin ve Hindistan’da da kaydedilmiştir. Adoxophyes cyrtosema Meyr. ve Homona coffearia Nietner, Guangzhou ve Fujian’daki ağaçlara saldırdı. Homona difficilis ile birlikte ikinci tür Tayland’da lychee, longan ve rambutan’da kaydedilir. Turuncu meyve kurdu , Isotenes miserana (Walker), Queensland’deki çiçeklere ve meyvelere de saldıran başka bir yaprak kırıcıdır .

P. aprobola , Çin ve Hindistan’da yaprak ve çiçeklere saldırdığı ufak bir haşeredir . Bir tek Avustralya’da, önemli miktarda çiçek kaybına katkıda bulunan bir tür kompleksinin parçasıdır. Çin’de A. cyrtosema ve H. coffearia da yaprak, çiçek ve meyve ile beslenir.

Avustralya’da, yaprak dökenlerin neden olduğu hasar, yapraklarla sınırlı olduğu ve çiçek oluşumunu etkilemediği sürece tolere edilir. Gerekirse, genç ağaçlara verilen zararı en aza indirmek için ya da yaşlı ağaçlarda tehlikeli sonuç yaprak büyümesi dönemlerinde, yaprak döküntülerinin yüzde 20’si istila edildiğinde metomil ya da karbaril uygulanabilir. Hindistan’da, hafif istilalar sırasında larva içeren sarılmış yapraklar elle çıkarılır, bir tek ağır istilalar için fosfamidon, fenitrothion ya da endosulfan uygulanır.

7.1.5 Böcek deliciler

Longicorn böceği, Aristobia testudo ( Voet ), Guangdong’da ciddi bir lychee ve longan zararlısıdır (Zhang, 1997). Böceğin, yetişkinlerin hazirandan ağustos ayına kadar ortaya çıktığı yılda bir nesli vardır. Dişiler, 10 mm’lik ağaç kabuğu şeritlerini çiğneyerek dalları kuşatır, yumurtalar yaranın üzerine serilir ve eksüda ile kaplanır. Larvalar ağustos ayının sonundan itibaren yumurtadan çıkar ve ksilem içine girip 60 cm uzunluğunda tüneller oluşturdukları Ocak ayına kadar kabuğun altında yaşarlar. Çin’in Tayvan Eyaletinde, beyaz benekli longicorn böceği, Anoplophora maculata(Thomson), bir yıllık bir yaşam döngüsüne sahiptir. Erginler ilkbaharda ortaya çıkar ve dişiler, toprak yüzeyinden 0,5 m yükseklikte, kabuktaki T-şekilli kesiklere tek tek yaklaşık yirmi yumurta sokar. Larva dönemi yaklaşık on ay sürer. Avustralya’da longicorn böceği Uracanthus cryptophagus benzer hasara neden olur (Levha 7).

Larvaların tünel açması dalları öldürebilir, bir tek nadiren bütün ağaçları. Yumurtlayan yetişkinler tarafından dalların halka havlaması, sürgün uçlarının ölmesine ve kopmasına neden olur. Çin’de, yetişkin faaliyetleri sırasında ağaçların düzenli olarak denetlenmesi, meyve bahçesi mensuplarının böcekleri uzaklaştırmasına olanak sağlar. Yumurtalar ve genç larvalar da aynı anda çıkarılabilir. Yerleşik larvalar, tünellerin uçlarına doldurulmuş olan fraslarının görünümünden bulunabilir. Hemen sonra tel kancalar ve bıçaklarla ‘avlanabilir’. Alternatif olarak, diklorvos enjekte edilir ve tüneller kil ile kapatılır (Zhang, 1997).

7.1.6 Bokböceği böcekleri

Fil böceği, Xylotrupes gideon (Linnaeus), Avustralya’nın tüm bölgelerinde önemlidir. Larvalar, bitki kökleri ve humusla beslendikleri toprakta ya da malçta gelişirler. Büyük, ağır sklerotize ve cinsel olarak dimorfik yetişkinler ilkbaharda ortaya çıkar. Hemen sonra, özellikle papağanlar ve meyve yarasaları tarafından parçalanmış ya da zarar görmüş olanlar, olgunlaştıkça meyveye çekilirler. Hemen sonra sağlam meyvelere saldırmaya başlarlar ve hasattan önceki haftalarda önemli ekonomik kayıplara neden olabilirler. Kimyasal kontrol yetersizdir. Elle sökme ufak ağaçlarda etkilidir, bir tek büyük ağaçlarda zordur. Avustralya’da işçilik nispeten pahalıdır, bundan dolayı bu işlem artan maliyetlere önemli ölçüde katkıda bulunur.

7.1.7 Yumuşak ölçekler

Pulvinaria ( Chlorpulvinaria ) psidii (Maskell), yeşil kalkan ölçeği, Çin, Tayvan Eyaleti, Avustralya ve Hindistan’daki ağaçları istila eder. Queensland’de sürüngenler, ilkbaharda yaprak ve dalları istila eden yetişkin pullar tarafından üretilir. Bu sürüngenlerin bazıları çiçeklere ve genç meyvelere doğru hareket eder. Dişi pullar ara ara unlu bitlerle karıştırılır, çünkü mumsu filamentlerle kaplı yumurta kütleleri pulun uçlarını kaplar.

Yumuşak kahverengi pul, Coccus hesperidum Linnaeus, kimyasalların parazitoitlerini bozduğu ya da karıncalar tarafından korunduğu Queensland’de ara sıra görülen bir haşeredir. Parasaissetia nigra (Nietner) ve Saissetia coffeae (Walker), Hindistan’daki ağaçları C. psidii ile birlikte istila eder , bir tek bunlar önemli değildir.

Bu pullar beslenirken hiçbir zarara neden olmaz, bir tek Çin, Tayvan Eyaleti Çin ve Avustralya’da sıklıkla olduğu şeklinde, yüzeyde önemli popülasyonlar geliştiğinde meyve pazarlanamaz hale gelir. Pullar ayrıca, istila edilmiş meyve ve salkımlarda ve aşağıdakilerde kurumlu küfün büyümesini destekleyen bal özü üretir. Bu renksiz meyvelerin kalitesi düşürülür ya da pazarda reddedilir.

Mineral yağ uygulamalar etken yırtıcı benekli böcek uğur böceği, böylece tercih edilmesine rağmen, ciddi enfestasyonlar, Methidathion ile kontrol edilebilir Cryptolaemus montrouzieri Mulsant ve yeşil lacewing, Mallada signata (Shneider) etkilenmez.

7.1.8 Hatalar

Tessaritomidae’ye ilişkin birkaç böcek, Asya ve Avustralya’da lychee ve longan’a saldırır. Tessaritoma papillosa Drury, güney Çin, Vietnam, Tayland, Myanmar, Filipinler ve Hindistan’da görülür , bir tek Butani (1977), Tessaritoma javanica Thunberg ve Tessaritoma quadrata Distant’ın Hindistan’daki ana türler olduğunu not eder . Avustralya’da, Lyramorpha rosea Westw. Lychee pis kokulu böcek olarak bilinir, bir tek nadiren hasara neden olur.

Çin’de T. papillosa yılda bir nesil verir. Erginler kışı çoğunlukla lychee ve longan üzerinde toplamaya ve kışı geçirmeye meyillidir, bir tek sıcak korunan alanlardaki diğeri konaklarda da bulunabilir. İlkbaharda dişiler yeni çiçekler ve sürgünler ile ağaçlara çekilir. Yaprakların arkasına her biri yaklaşık 14 yumurta içeren 14 yumurta kütlesi çiftleşir ve bırakırlar. Yumurtlamanın zirvesi Guangdong’da Mart ayında gerçekleşir, bir tek Eylül ayına kadar sürer. Ağaçlarda hala yaşlı yetişkinler varken, ilk periler Haziran ayında olgunlaşır. Bu yaşlı yetişkinler bir yıla kadar yaşamış olabilir ve genellikle Ağustos ayına kadar ölürler. Yeni erginler hemen çiftleşmezler, kışın olgunlaşır ve sonraki baharda çiftleşir ve yumurta bırakırlar.

Yetişkinler ve periler, öldürülebilecek terminaller ve ayrıca çiçekler ve meyvelerle beslenir ve bunların düşmesine neden olur. Liu ve Lai (1998), ticari bahçelerdeki meyvelerin yüzde 30’a kadarının kimyasal uygulamalara rağmen zarar gördüğünü iddia etmiştir.

Guangdong’da ana naturel düşmanlar yumurta parazitoitleri, Encyrtus ( Ooencyrtus ) sp., Anastatus sp ve Blastophaga sp. Sezonun sonlarında bırakılan yumurtaların yüzde 70 ila 90’ını parazitleyen. Benzer sonuçlar Liu ve Lai (1998) tarafından Mart ayında ağaçlara parazitli yumurta kartları asıldığında kaydedildi. Entegre zararı olan yönetimi altındaki meyve bahçelerinde, Anastatus sp. ve Ooencytus sp. Haziran ayında yüzde 50’ye ulaşabilir, bir tek kimyasallara dayalı meyve bahçelerinde yüzde 3’ten az olabilir. 1970’lerde, Guangdong’daki biyolojik kontrol, yumurta parazitoiti Anastatus japonicus kullanılarak başlatıldı.Ashmead, yassı eşek arısı, saha denemelerinin ardından değerini gösterdi. Yumurtaların çoğunun yumurtlandığı Nisan ayına kadar yumurtaların yalnız yüzde 10’u parazitlendiğinden, naturel kontrol etkisizdir. Buna karşılık, eşekarısı toplu olarak serbest bırakıldıktan daha sonra yüzde 90’a varan parazitlik ile oldukça iyi kontrol elde edilir.

Tayland’da yumurta parazitoitleri Anastatus sp. nr. japonicus ve Ooencrytus phongi , Çin’deki muadillerine şeklinde çalışır. Kritik erken meyve üretim döneminde düşük kontrol seviyeleri elde edilir ve daha sonra iyi seviyelere yükselir. Yabani ipek böceği Philosamia ricini Hutt.’da parazitoitlerin toplu olarak yetiştirilmesi ve erken bırakılması, Çin’dekine benzer sonuçlar verdi. Anastatus sp. ve O. phongi sırasıyla yumurtaların yüzde 79’unu ve yüzde 21’ini parazitledi (Nanta, 1992).

Kimyasallar kullanılıyorsa, spreylerin zamanlaması oldukça önemlidir, çünkü böceklerin triklorfona duyarlılıkları, vücut yağ içeriğine ve doğasına bağlı olarak yılın farklı zamanlarında farklılık gösterir.

Meyve lekesi böceği Amblypelta nitida Stål ve muz lekesi böceği Amblypelta lutescens lutescens (Uzak), Queensland’deki tropikal meyvelerin başlıca zararlılarıdır (Waite, 1990). Erginler, kışı narenciye ya da mahsul olmayan yerli ya da egzotik süs bitkileri üzerinde geçirir ve ağaçlar çiçek açtığında ilkbaharda lychee ve longan bahçelerine taşınmaya başlar. Yeşil meyvelerle beslenmeyi tercih ederler ve bundan dolayı meyve tutumundan daha sonra oldukça yaygındırlar. Böceklerin özellikle duyarlı olduğu yağmur ormanlarının yakınındaki meyve bahçeleri (Waite ve Huwer, 1998).

Böcekler gelişen tohumla beslenir ve bu da meyvenin birkaç gün daha sonra düşmesine neden olur. Delinme izi meyve yüzeyinde görünmez ve hasarı naturel damladan ayırt etmenin tek yolu meyveyi kesmektir. Saldırıya uğrayan meyvelerde tipik olarak tohum testasında bronz bir lezyon bulunur. Dökülen meyvenin yüzde 10’undan fazlası sokulmuşsa endosulfan uygulanmalıdır. Genellikle meyve tutumundan sonraki ilk altı hafta boyunca iki hafta arayla en oldukça iki püskürtme yeterlidir.

7.1.9 Akarlar

Erinoz akarı, Aceria litchii(Keiffer), bununla birlikte tüylü akar, tüylü örümcek ya da köpek kulak akarı olarak da bilinir, Çin, Tayvan Eyaleti, Hindistan, Pakistan ve Avustralya’da görülür. Dişiler, beslenmelerinin neden olduğu erineum içerisinde yaprak yüzeyine tek tek yumurta bırakır. Yumurtalar yalnız 0.032 mm çapında, küresel ve yarı saydam beyazdır. Akarlar da küçüktür, yalnızca 0.13 mm uzunluğunda ve pembemsi beyazdır. Tüm aşamaların yalnız dört ayağı vardır, bir tek oldukça hareketlidir ve eski yapraklardan yeni sifonları hücum etmek için kolayca hareket eder. Beslenmeleri, barındıkları ve beslendikleri erineum üretimini uyarır. Sayılar sürgün büyüme döngüsüne göre değişiklik gösterir ve yazın en yüksek, kışın en düşüktür. Markot olarak elde edilen dikim materyali, akarlarla ağaçlardan alınmışsa istila edilebilir.

Akarlar yeni yapraklara saldırır ve alt yüzeyde keçe benzeri bir erineum oluşmasına neden olur. Bu, ufak kabarcıklar benzer biçimde doğar, bir tek sonunda tüm yaprağı kaplayarak kıvrılmasına neden olabilir. Ciddi durumlarda, tüm terminaller deforme olabilir. Genç erineum gümüş-beyazdır, açık kahverengiye ve koyu kırmızımsı-kahveye dönüşür ve sonunda siyahtır. En oldukça akar sayısı ara aşamalarda bulunur.

Enfestasyonlar şiddetli ise birçok yaprak mahvolur (Levha 8). Bu genellikle yerleşik ağaçlarda sorun yaratmaz, bir tek genç meyve bahçelerini zayıflatabilir. Akar yapraklardan gelişen çiçeklere ve meyvelere geçerse de bir sorun olabilir. Meyve tutumu bozulabilir ya da meyve deforme olabilir. Bu tür meyveler pazarlanamaz.

Çok sayıda yırtıcı akar türü, özellikle Phytoseidae’den olanlar, A. litchii ile kaydedilmiştir (Wu ve diğerleri , 1991; Waite ve Gerson, 1994). Agistemus exsertus Gonzalez (Stigmaeidae), Guangdong, Guangxi ve Fujian’da kontrol için kullanılmıştır.

Akarların bulaştığı dallar kesilmeli ve yakılmalıdır. Akarlar, yaşlı yapraklardan yeni bir akıntıya geçtiklerinde böcek ilacı uygulanarak kontrol edilebilir. Yapraklar yaz ve sonbahar boyunca belirtiler açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bir meyve bahçesindeki tüm ağaçlar aynı anda kızarmayacak ya da istila edilmeyecektir. Avustralya’da, yaprak oluşumu ve genişlemesi sırasında her iki ila üç haftada bir üç sprey dimetoat ya da ıslatılabilir kükürt genellikle yeterli kontrol sağlar. Çin’de önerilen kimyasallar içerisinde diklorvos, dimetoat, dikofol, klorpirifos, ometoat ve izokarbofos bulunur (Zhang, 1997).

7.1.10 Safra sinekleri

Yaprak tatarcıkları, Dasyneura sp., Çin’de önemli bir zararlıdır (Zhang, 1997). Litchiomyia chinensis Yang ve Luo, Guangdong’da toplanan liçi yapraklarındaki urlardan yetiştirilen örneklerden tanımlanmıştır. Larvalar, beslenmeleri sonunda oluşan safralarda kışı geçirirler. Yetişkin sinekler, Mart ayından itibaren sekiz örtüşen neslin ilkini başlatan toprakta pupa olurlar. Midges nemli, kapalı kanopileri tercih eder ve açıkta kalan alanlarda kurur. Erginler yumurtalarını genç yapraklar üzerine sıralar halinde bırakırlar. Larvalar daha sonra yaprağı mayınlar ve daha sonra “safra” haline gelen ‘sulu noktalara’ neden olur. Bunlar kahverengiye döner ve sonunda düşerek yaprağa bir “atış deliği” görünümü verir.

Kırılgan meyve bahçelerinde izleme etken değildir ve önleyici prosedürler gereklidir. Erinoz akarında olduğu şeklinde, hastalıklı yapraklar hasattan daha sonra çıkarılabilir ve yakılabilir. İlkbaharın ilerleyen saatlerinde, hektara 75 kg’da metil parathion (yüzde 2,5) ağaçların altına dağıtılabilir ya da erginlerin ortaya çıkmasından hemen önce yere izofenfos (yüzde 0,001) püskürtülebilir. Sonbaharda, izokarbofos (yüzde 0,001) erken yaprak gelişimi sırasında iki haftada iki kez püskürtülmelidir (Zhang, 1997).

7.1.11 Meyve sinekleri

Queensland’de, Bactrocera tryoni (Froggatt) ara ara lychee’ye saldırır, bir tek ekonomik olarak önemli kabul edilmez. Dişiler yumurtalarını meyvenin kabuğuna bırakırlar ve genellikle diğeri haşerelerin açtığı çatlak ve yaraları kullanırlar. Yumurtalar yumurtadan çıkabilmesine rağmen, larvalar nadiren hayatta kalır (de Villiers, 1992), muhtemelen olgun meyve suyunun onları boğması nedeniyle. Queensland’deki sinekler ve Afrika ve Hawaii’deki ilgili türler, bazı çeşitler oldukça kalın olabilse de, lychee’nin derisinden yumurtlama yeteneğine sahiptir. Tek gerçek sinek sorunu, Ceratatis rosa ile Güney Afrika’da görünüyor. . Bir tek, hasar seviyesi hala oldukça düşük. Güney Afrika’da, popülasyonları izlemek için feromonla beslenen tuzaklar kullanılabilir. Kontrol, triklorfon ya da merkaptothion ile karıştırılmış protein hidrolizat yem spreyleri ile sağlanır. Alternatif olarak, salkımlar Kasım meyvesinin düşmesinden daha sonra kağıt torbalarla kaplanabilir.

7.2 Başlıca hastalıklar

Şu anda Asya’da ticari üretimi sınırlayan önemli bir rahatsız etme yok. Hastalıklar hasattan daha sonra daha önemlidir, bir tek şüphesiz meyvelerin bir oldukça toplanmadan önce enfekte olur. Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri enfekte eden birkaç organizma ve ağaç düşüşü ve ağaç ölümleri ile ilişkili birkaç organizma daha vardır. Çiçekler ve meyvelerdeki hastalıkları kontrol etmek için kimyasallar genellikle mevcuttur. Buna karşılık, ağaç kaybını kontrol altına almak için daha oldukça çaba gösterilmesi gerekiyor.

7.2.1 Kahverengi yanıklık

Kahverengi yanıklık , Peronophythora litchii , eskisinde daha önemli olduğu halde, Çin ve Tayland’da hem liçi bununla beraber longanda önemli bir hastalıktır. Ayrıca Hindistan’da lychee’yi etkilediği bildiriliyor. Guangdong’da iyi tanımlanmıştır ve yapraklara ve salkımların yanı sıra hasata kadar enfekte olabilen meyvelere saldırır. Bu enfeksiyonların tümü üretimi ve raf ömrünü azaltır. Çiçek salkımları özellikle hassastır. Olgunlaşmamış meyveler kahverengiye dönerken, hasattan önce enfekte olanların derilerinde beyaz bir küf doğar.

Mantar, rüzgar, yağmur ve böcekler tarafından yayılan sporlarla toprakta ya da eski enfekte meyvelerde kışı geçirir. Her zaman yağışlı hava ve 22° ila 25°C arasındaki sıcaklıklar enfeksiyona neden olur. Yetiştiricilerin hasattan daha sonra gölgeli, hastalıklı ve ölü dalları kaldırarak bahçelerini temizlemeleri önerilir. Kış aylarında bakır oksiklorür ve ilkbaharda bakır sülfat da inokulum seviyelerini düşürmeye destek sunar. Bu kimyasallar, çiçeklenme ve meyve gelişimi sırasında fosetil-Al ya da metalaxyl ile değiştirilir.

7.2.2 Antraknoz

Antraknoz, Colletotrichum gloeosporoides , Guangdong’da önemli bir hastalıktır ve Hindistan’da da görülür. Yapraklara ve dallara, çiçeklere ve çiçek saplarına saldırmasına rağmen, enfekte meyveler pazarlanamaz. Yapraklardaki lezyonlar ufak yuvarlak açık gri alanlar ya da uçlarda düzensiz kahverengi lekeler olarak görünebilir. Buna karşılık, çiçekler ve meyvelerde enfeksiyonlar oldukça daha belirgindir. Salgınlar, ılık ve yağışlı havalardan daha sonra yaygındır. Mantar devamlı ani hastalığa neden olmayabilir ve ara ara yalnız hasattan daha sonra ortaya çıkar. Mantar ilaçları ilk salgın sırasında kullanılır, bir tek devamlı etken değildir.

Colletotrichum gloeosporioides’in ( cinsel durumda Glomerella cingulata ) neden olduğu bir antraknoz türü de Avustralya’daki ağaçları etkiler. Biber lekesi meyvede yüzeysel cilt lekelerine neden olur, bir tek üretimi, meyve kalitesini ya da raf ömrünü etkilemez. Bazı meyve bahçelerinde mahsulün yarısından fazlası pazarlanamaz olabilir. Taciz tüm çeşitlerde kaydedilmiştir, bir tek en şiddetlisi popüler “Kwai May Pink” çeşidindedir.

Taciz önce, genellikle yarı olgun meyvelerin tepesinde, sarkık dalların olduğu bölgelerde, kahverengi toplu iğne başı çilleri olarak ortaya çıkar. Noktalar boyut olarak artmaz, bir tek hızla siyaha döner. Meyvenin üst ve yan taraflarında daha oldukça leke belirir ve hasatla meyve yüzeyinin yarısını kaplayabilir. Mantarlar potansiyel olarak fidanlıklardan yeni meyve bahçelerine yayılırken, yapraklar üzerinde enfeksiyonlar kışı geçirir.

Biber lekesi ortaya çıkana kadar, lychee genellikle Avustralya’da meyve ya da yaprakları etkileyen hastalıklardan ariydi. Bununla birlikte, hastalığın ortaya çıkması, bakır oksiklorür ve bakır hidroksit kullanılarak kontrol altına alınma girişimleriyle sonuçlanmıştır. Bakırın takvim spreyleri maliyetlidir ve hasata yakın kullanılırsa kabul edilemez kalıntılara yol açabilir. Mankozeb şeklinde diğeri kimyasallar değerlendiriliyor.

7.2.3 Ağaç düşüşü

Çin, Vietnam ve Avustralya’da özellikle drenajı yetersiz topraklarda yavaş bir düşüş ve ani bir ölüm kaydedildi. Tüm ağacı ya da yalnız bir ya da iki dalı etkileyebilir. Semptomlar, bir süre boyunca etkilenen dalda yeni büyümenin azalmasını takip eden ani bir dal solgunluğunu içerir. Diğeri durumlarda, uçlar solmadan ölür. Ağaç ya da dal geçici olarak iyileşebilir, bir tek daha sonra ölür. Ağacın bazı kısımları kızarır ve büyür, diğeri kısımlar ölür.

Phytophthora , Pythium ve Fusarium şeklinde bir dizi organizma ağaçların köklerinden izole edilmiştir, bir tek hastalığa nerede neden oldukları bilinmemektedir. Filipinler’de Clitocybe’nin neden olduğu bir kök çürüklüğünün ağaçları öldürdüğü bildiriliyor. Yetiştiricilerin su dolu topraklara ekim yapmamaları tavsiye edilir.

Armillaria bazı zamanlar herhangi bir yaştaki ağaçların köklerine ve tabanına saldırır ve ölüme ya da yavaş düşüşe neden olur. Mantar toprakta ya da çeşitli ağaçların kütüklerinde ve köklerinde uzun yıllar yaşayabilir. Meyve bahçesine yeni ağaçlar dikilmeden önce dikim alanlarının ilaçlanması gerekir.

7.2.4 Parazitik algler ve nematodlar

Parazitik bir alg, Cephaleuros virescens , Avustralya’da ara sıra ağaçlara saldırır ve bu da güç kaybına neden olur. “Souey Tung” ve “Haak Yip” şeklinde çeşitler oldukça hassastır. Yağışlı mevsimden önce ve daha sonra olmak üzere iki sprey bakır ile kontrol edilebilir.

Şeklinde Nematodlar Xiphinema , Paratnchodorus ve helicotylenchus Güney Afrika’da bir sorun, ama onlar Avustralya ve Asya’da önemli olup olmadığını neredeyse belli değil. Bitki sonrası nematisitleri Güney Afrika’da kullanılmaktadır, bir tek başka bir yerde değerlendirilmemiştir.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Wolves Blog

Bu alanda Wolves İlaçlama Hizmetlerinin Haşere ilaçlama ile ilgili yazılarını bulacaksınız.

Etiketler
Gümüşçün İlaçlama Esenler (1) Gümüşçün İlaçlama Esenyurt (1) Gümüşçün İlaçlama Eyüp (1) Gümüşçün İlaçlama Fatih (1) Gümüşçün İlaçlama Gaziosmanpaşa (1) Gümüşçün İlaçlama Güngören (1) Gümüşçün İlaçlama Kağıthane (1) Gümüşçün İlaçlama Küçükçekmece (1) Gümüşçün İlaçlama Pendik (1) Gümüşçün İlaçlama Sancaktepe (1) Gümüşçün İlaçlama Sarıyer (1) Gümüşçün İlaçlama Silivri (1) Gümüşçün İlaçlama Sultanbeyli (1) Gümüşçün İlaçlama Sultangazi (1) Gümüşçün İlaçlama Tuzla (1) Gümüşçün İlaçlama Zeytinburnu (1) Gümüşçün İlaçlama Ümraniye (1) Gümüşçün İlaçlama Üsküdar (1) Gümüşçün İlaçlama Şile (1) Gümüşçün İlaçlama Şişli (1) Güve İlaçlama Arnavutköy (1) Güve İlaçlama Avcılar (1) Güve İlaçlama Bahçelievler (1) Güve İlaçlama Bayrampaşa (1) Güve İlaçlama Bağcılar (1) Güve İlaçlama Başakşehir (1) Güve İlaçlama Beykoz (1) Güve İlaçlama Beylikdüzü (1) Güve İlaçlama Beyoğlu (1) Güve İlaçlama Beşiktaş (1) Güve İlaçlama Büyükçekmece (1) Güve İlaçlama Esenyurt (1) Güve İlaçlama Eyüp (1) Güve İlaçlama Gaziosmanpaşa (1) Güve İlaçlama Kadıköy (1) Güve İlaçlama Kartal (1) Güve İlaçlama Kağıthane (1) Güve İlaçlama Küçükçekmece (1) Güve İlaçlama Sancaktepe (1) Güve İlaçlama Sarıyer (1) Güve İlaçlama Silivri (1) Güve İlaçlama Sultanbeyli (1) Güve İlaçlama Ümraniye (1) Güve İlaçlama Şile (1) yürüyen haşere ilaçlama (2)
Kategoriler
Arşivler
Kategoriler
0534 662 85 40